Företagsnyheter

Quint Tech anordnade den 6:e utbildningen i år

2021-07-19

Det finns inga regler utan regler. Så länge det finns regler och standarder kan världen vara harmonisk och ordnad, och företag kan bara styras när det finns standarder. Endast genom att etablera standardarbete, lära ut och implementera standarder kan det bli en mer standardiserad ledning och en bra benchmark-produktionslinje. För att främja företagets framsteg och utveckling anordnade Quint tech den sjätte utbildningen 2021! Träning på följande 6 punkter:
1. Förbättra arbetsproduktiviteten

2. Minska antalet defekta produkter

3. Förkorta produktionstiden

4. Minska pågående lager

5.Spara produktionsutrymme